Marcel Veselý
ošetřování a kácení stromů | frézování pařezů

podmínky použití


Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze jej užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.marcelvesely.cz je Mgr. Radim Michalec, zapsán v živnostenském rejstříku úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic, IČ: 88388034, DIČ: CZ8605043326, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.marcelvesely.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.marcelvesely.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.